28 giugno 2013
Ginevra

Parco Eaux-Vives e Parco Lagrange.
Leggiadria.

sabato 22 marzo

                                                                                                                                                                                                                                   HOME